sky

고속도로선택
 • 선택
 • ** [확장개통] 7.30(목) 판교-양재(양방향) 8 -...
 • ** [전면차단] 7.29(수) 02시(10분간) 부산방향 ...
 • 한남(423K)-서초(419K) / 4km정체
 • 오산(378K)-판교분기점... / "빗길"주의 [19:58- ]
고속도로선택
 • 선택
 • 반포나들목 => 경부선종점 35km/h 1.9km
 • 달래내고개 => 양재나들목 15km/h 3.5km
 • 기흥동탄나들목 => 기흥나들목 24km/h 0.6km
 • 동탄분기점 => 기흥동탄나들목 39km/h 3.8km

원클릭 교통정보 출발지부터 목적지까지의 상세교통정보를 원클릭으로 검색할 수 있습니다.

고속도로선택
 •  
 •  

 • CCTV보기
 • CCTV보기
고속도로CCTV 국도CCTV

이용하시면서 궁금하시거나 불편하신점은 고객센터를 이용하세요. 1588-2504

 • 전국 교통상황
 • 이미지 맵
서울 인천 경기 강원 충북 충남 대전 경북 전북 대구 울산 광주 전남 경남 부산
 • 교통방송

play

 • play
 • stop
 • control
 • control
 • 07-28 17:18   ex-TV 교통방송(SBS)
 • 07-28 17:00   ex-TV 교통방송
 • 07-28 16:30   ex-TV 교통속보(경부선 입...
 • 07-28 16:00   ex-TV 교통방송
 • 07-28 15:30   ex-TV 교통방송

road

gradation